ﺩﺭ ﻣﻄﺐ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ! ﺩﺍﺧﻞ ﺷو! ﺯﻥ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺩﻭﯾﺪ:ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ، ﺩﺧﺘﺮﻡ! ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺯﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ، ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﺮﯾﺾ ﺍﺳﺖﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺭﻭﻡﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﮐﺘﺮ،ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ،ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﺷﺪ .ﺩﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺣﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﺑﺮﻭد .ﺯﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺩﻫﺪ.اﻭﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯽ،اﮔﺮ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﻣﺮﺩﯼ!
ﺩﺧـــﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﯽ ﺩﮐﺘﺮ ، ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺨﺘﺶﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ!ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺲ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ ،ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ!تاریخ : 1394/10/6 | 15:16 | نویسنده : MZM HA | نظرات

حال من خوب است اما با تو بهتر می‌شوم‌

آخ‌... تا می‌بینمت یک جور دیگر می‌شوم‌

با تو حس شعر در من بیشتر گل می‌کند

یاسم و باران که می‌بارد معطر می‌شوم‌

در لباس آبی از من بیشتر دل می‌بری‌

آسمان وقتی که می‌پوشی کبوتر می‌شوم‌

آنقَدَرها مرد هستم تا بمانم پای تو

می‌توانم مایه‌ی ـ گهگاه‌ـ دلگرمی شوم‌

میل‌، میل توست‌، امّا بی تو باور کن که من‌

در هجوم بادهای سخت‌، پرپر می‌شوم

#مهدی-فرجــیتاریخ : 1394/10/6 | 15:02 | نویسنده : MZM HA | نظرات
دلشوره ای دارم
گمانم
ماهی سرخی
در عمق
دریایی
به قلابی نظر دارد

♥مهدی فرجی


تاریخ : 1394/09/24 | 18:32 | نویسنده : MZM HA | نظرات
HAPPY 15K
______
#MRYM


تاریخ : 1394/09/14 | 16:39 | نویسنده : MZM HA | نظرات
[http://www.aparat.com/v/82BLv]


تاریخ : 1394/07/20 | 20:27 | نویسنده : MZM HA | نظرات
I Am Thankful
I can see the beauty all around me.
There are those whose world is always dark

خدا را سپاس
من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم
کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست

I am Thankful…
I can walk.
There are those who have never taken their first step.

خدا را سپاس
من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند

I Am Thankful …
My heart can be broken.
There are those who are so hardened they cannot be touched

خدا را سپاس
که دل رئوف و شکننده ای دارم
کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و
احساسی رو درک نمیکنن

I Am Thankful …
For the opportunity to help others.
There are those who have not been so abundantly blessed as I
.

خدا را سپاس
به من این شانس رو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم
کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به
من داده ای بی بهره اند


I Am Thankful …
I can work.
There are those who have to depend on others for even their most basic needs

من میتونم کار کنم .کسانی هستند که برای رفع کوچکترین
نیازهای روزمره شون هم به دیگران محتاجند

 
I Am Thankful …
I have been loved.
There are those for whom no one has ever cared
.


خدا را سپاس
که کسی هست که منو دوست داره
کسانی هستند که بود و نبودشون واسه هیچکس مهم نیست .تاریخ : 1394/07/20 | 19:21 | نویسنده : MZM HA | نظرات
میدونی چی خیلی حال میده

.


.

.
.
از این لواشکای سیاه هست
.
.
.
.
که خیلی ترشه
.
.
.
.
وقتی میخوری کل سیستم صورتت مچاله میشه
.
.
.
.
اینارو بگیری روشون یه عالم رب انار بریزی
.
.
.
بعد روش نمک بپاشی...
.
.
.
.
طوری که دونه های سفید نمک معلوم باشه
.
.
.
.
بعد لوله اش کنی،بزاری کنار لپت اروم اروم اب بشه...
.
.
.
.
.
مزه اش بره تو دهنت
.
.
.
بعد با دستت یه گوجه سبز ترش نمک خورده رو برداری یواش یواش گاز بزنی...خب دیگه تف هاتونو قورت بدین......:

تاریخ : 1394/06/30 | 17:02 | نویسنده : MZM HA | نظرات
مرد مست به خانه آمد
آنقدرمست بودکه گلدان قیمتی که زنش به آن خیلی علاقه داشت راندیدوبه گلدان خوردوگلدان شکست
پیش خودش گفت حتمازنم فرداواسه گلدون کلی دادوبیدادمیکنه همونجاخوابش بردصبح که ازخواب بیدارشد یادداشتی راروی یخچال دید:عزیزم صبحونه موردعلاقتوروی میزچیدم الانم رفتم بیرون تابرای ناهارموردعلاقت چنتاچیزبخرم دوست دارم عشقم”
مردباتعجب ازپسرش پرسید این یادداشت چیه چرامامانت ناراحت نشده
پسر گفت دیشب که مست بودی مامان بغلت کرد بذارتت روتخت توعالم مستی گفتی خانم به من دست نزن من متاهلم...
”بسلامتی همچین مردایی”
بعضی از چیزا اینقدر باارزشن که خیلی ازکارهای بدومیپوشونن...


تاریخ : 1394/06/30 | 16:57 | نویسنده : MZM HA | نظرات


صدایم را به یاد‌آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هرچه‌ام با تو زیباترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده‌ام من به شعر تنت
می‌خوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می‌خورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می‌خورد
—————–
صدایم را به یاد‌آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هرچه‌ام با تو زیباترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده‌ام من به شعر تنت
می‌خوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می‌خورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تند پیراهنت

شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می‌خورد


http://up.bia4music.com/music/94/khordad/128.jpgتاریخ : 1394/05/15 | 17:09 | نویسنده : MZM HA | نظرات
یکی از ﺩﻭﺳﺘام ﺗﻮ یکی از مناطق مرزی ﻣﻌﻠﻤﻪ،

ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﺵ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺩﻩﮐﻪ :

ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهید ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺑﺸﯿﺪ؟

80 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهیم ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﺸﯿﻢ،

20 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﻣﯽ ﺧﻮﺍهیم ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺸﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ !! :|

وطنم، پاره تنم:)))تاریخ : 1394/01/27 | 12:17 | نویسنده : MZM HA | نظرات
نامه اعتراض آمیز جمعی از پزشکان به رییس صدا و سیما در اعتراض به سریال در حاشیه

.

ـ

.

ℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓتاریخ : 1394/01/27 | 12:15 | نویسنده : MZM HA | نظرات
سلام دوستان
تولد عید همگی مبارک
امیدوارم دراین سالی که پیش و رو دارید اغاز روز هایی باشه که ارزو دارین
عید همگی مبارک


تاریخ : 1394/01/1 | 16:27 | نویسنده : MZM HA | نظرات
تست پزشکی چشم از دکتر هاورد!
اگر از بین این همه m توانستید n را تشخیص بدید چشمان شما انحراف ندارد 
کمتر از یک دقیقه .
mmm m mmmmmmm m
mmmmmmmmmm
mmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmm
mmmmmmm mm mmmm m mmmmmmm
mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm
mmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmmm
mmmmmmmmm
mmmmmmm m mmmmmm
mmmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmmm
mmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmm
mmmmmm. m mmmmmm
m
mmmmmmm
mmmmmmmm
mmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmm
mmmmmmmm m mmmmmm mmmmmm
mmmm mmm mmmmm
m
m----------mmmm mmmmmmm
mmmmmm
mmmmmm -----mm mmmmmmm
mmm-mmmmmmmmmmm
m
mmmmmm---m--mmmm
mmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm
m
mmmmmmmmmm
mmm m mmmmm
m mmmmmm mmmmmm
mmmmmmmmmm
m
mmmmmm
mmmmmmmmmmmm
m
mmmmmm
mmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmm
ببخشید یادم رفت n بذارم 
شرمنده تو رو خدا ...
تا اینجا هم تشریف آوردین ...
تو شادیاتون جبران کنم ایشالا .تاریخ : 1393/12/27 | 22:16 | نویسنده : MZM HA | نظرات
؟؟؟یه سوال؟؟؟
شنبه ساعت 2:30 عید میشه دیروزشم که بیستو نهم ساعت 12 تموم میشه...
اونوقت از ساعت12 تا2:30 چه تاریخیه؟؟؟!!!
وقت اضافه است!!!عایا؟!؟!؟!لامصب بد جور فکرمو مشغول کرده!!


تاریخ : 1393/12/27 | 22:08 | نویسنده : MZM HA | نظرات
اَگِه یه روزی مَن مُردَم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خدآ نکنه! نگآ چه پیگیرم هست!!!


حلوآ نخورده ای؟ آخه حلوآی من خوردن دآره؟


ببین وآسه کیآ پست میذآرم..؟!!!! تاریخ : 1393/12/27 | 20:48 | نویسنده : MZM HA | نظرات
تعداد کل صفحات : 18 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ایف آی دی
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic